DziałaMy! Wawer

Spółdzielnia Kultury

Spółdzielnia kultury to internetowa przestrzeń, w której instytucje, organizacje, grupy nieformalne i wszyscy chętni, nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami - przestrzenią, sprzętem, produktami kultury.

W Spółdzielni Kultury znajdują się zasoby, które możecie pożyczać nieodpłatnie na organizację działań lokalnych/kulturalnych/społecznych, które są niekomercyjne i otwarte dla mieszkańców Warszawy.

Z zasobów Spółdzielni może korzystać każda osoba, realizująca działania na powyższych zasadach, na rzecz społeczności lokalnej. Każdy też może dodać do bazy swoje zasoby. Pomagamy sobie bezpłatnie i budujemy sieć lokalnej współpracy.

Spółdzielnia Kultury jest wspólnym projektem Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i Domu Kultury Dorożkarnia, realizowanym w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej i Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020.

Więcej pod linkiem: http://www.spoldzielniakultury.waw.pl

sponsors