DziałaMy! Wawer

Referendum lokalne

Referendum lokalne to głosowanie mieszkanek i mieszkańców w określonej sprawie. Ogłasza je Rada m.st. Warszawy lub Prezydent m.st. Warszawy – z własnej inicjatywy lub na wniosek mieszkanek i mieszkańców. W referendum mogą głosować osoby pełnoletnie, które na stałe mieszkają na terenie miasta.

Referendum lokalne dotyczy istotnych spraw dla wspólnoty mieszkanek i mieszkańców, np.:

  • spraw z zakresu działania powyższych organów władzy;
  • spraw odnoszących się do społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi;
  • samoopodatkowania mieszkanek i mieszkańców w celu sfinansowania określonej sprawy.

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego mogą wystąpić:

  • grupa co najmniej pięciu osób, które mają prawo wybierania do Rady m.st. Warszawy;
  • oddział partii politycznej działający na terenie miasta;
  • organizacja społeczna, która działa na obszarze miasta.

źródło wiedzy: https://warszawalokalnie.waw.pl/

sponsors