DziałaMy! Wawer

Nie ma otwartych głosowań.

Więcej o możliwości głosowania w sondażach

W tym miejscu pojawią się sondaże, w których będzie możliwość wyrażenia swojej opinii na przedstawione w nich pytania i propozycje. Udzielane tu odpowiedzi będą miały wpływ na decyzje i działania podejmowane przez Urząd Dzielnicy Wawer.

sponsors