DziałaMy! Wawer

Miejsca Przyjazne Pomysłowości

Dołącz do naszej listy Miejsc Przyjaznych Pomysłowości!

Zapraszamy właścicieli lokali usługowych do:

 • oznakowania lokalu znaczkiem DziałaMy! Wawer,
 • informowania o wsparciu dostępnym za pośrednictwem DziałaMy! Wawer (udostępnienie w lokalu ulotek informacyjnych oraz publikacji),
 • nagłaśniania lokalnych inicjatyw i wydarzeń (wieszanie plakatów, udostępnianie informacji na swojej stronie internetowej, rozdawanie ulotek),
 • przeszkolenia przez przedstawicieli DziałaMy! Wawer co najmniej jednej osoby z obsługi do udzielania podstawowych informacji (jakich informacji i wsparcia mogą udzielić mentorzy, kim są, co można znaleźć w internecie),
 • … jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i pomysły!

 

Proponujemy w zamian: 

 • oficjalne podziękowania przy okazji wydarzeń, 
 • informację o zaangażowaniu na stronie www wraz z odnośnikiem do lokalizacji na mapie Miejsc Przyjaznych Pomysłowości,
 • co najmniej trzy indywidualnie dedykowane wpisy na facebookowym profilu “Działamy Wawer” wraz z odnośnikiem do Państwa strony,
 • informację w artykule w lokalnej prasie (drukowanej bądź internetowej) „Jak lokalni przedsiębiorcy wspierają inicjatywy mieszkańców”,
 • satysfakcję z udziału we wspólnym przedsięwzięciu na rzecz Wawra i wawerczyków,
 • … jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i pomysły!

 

Osoby kontaktowe:

Mateusz Wojcieszak, Fundacja Pole Dialogu, 793-638-701, m.wojcieszak@poledialogu.org.pl

Tomasz Ołdak, Fundacja Konsultacje Społeczne, 602-725-728, tomasz.oldak@konsultacjespoleczne.pl

 

 

Nasze aktualne Miejsca Przyjazne Pomysłowości to:

 

sponsors