DziałaMy! Wawer

Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych i małe granty

Mieszkaniec lub grupa mieszkańców może nawiązać w celu realizacji swojego pomysłu kontakt z organizacją pozarządową. Organizacje te mogą otrzymywać na realizację zadań publicznych wsparcie finansowe ze strony Urzędu Miasta (w przypadku działań ogólnomiejskich) lub Urzędu Dzielnicy (w przypadku działań dzielnicowych). Wsparcie to może pokryć część kosztów zadania lub, w niektórych przypadkach, całość tych kosztów. 

Wsparcie finansowe organizacja może otrzymać na dwa sposoby:

  • poprzez otwarty konkurs ofert, ogłaszany w formie uchwały zarządu dzielnicy (lub zarządzenia prezydenta);
  • w ramach tzw. małych grantów do 10 tys. PLN, na zadania, których termin realizacji nie jest dłuższy niż 90 dni (wnioski można składać w sposób ciągły do urzędu dzielnicy lub odpowiedniego biura urzędu miasta).

Dofinansowania nie mogą otrzymać pojedynczy mieszkańcy lub grupy nieformalne.

 

Aktualny wykaz ogłaszanych konkursów przez wszystkie dzielnice i biura m.st. Warszawy znajdziesz TUTAJ.

Dostępność środków w ramach małych grantów sprawdzisz TUTAJ.

 

źródło wiedzy: http://ngo.um.warszawa.pl/

sponsors