DziałaMy! Wawer

Konsultacje Społeczne

Władze Warszawy i twojej dzielnicy podejmują różne decyzje dotyczące ważnych spraw dla mieszkanek i mieszkańców. Czasem pytają ich o zdanie w konsultacjach społecznych. Jednak niewiele kwestii konsultowanych jest obowiązkowo. Jeśli uważasz, że dany temat powinien być omówiony w szerszym gronie – jak urządzenie parku, przyszłość jakiegoś obiektu, program instytucji kultury – możesz złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Uchwała Rady m.st. Warszawy o konsultacjach społecznych umożliwia mieszkańcom stolicy inicjowanie konsultacji. W sprawach ogólnomiejskich pomysł musi poprzeć co najmniej 1 000 mieszkańców Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy, w sprawach dzielnicowych – 200 osób (posiadających czynne prawo wyborcze do rady danej dzielnicy).

Wniosek o przeprowadzanie konsultacji społecznych musi zawierać:

 • opis przedmiotu konsultacji
 • propozycję formy konsultacji
 • uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji

Wniosek zgłoszony przez grupę mieszkańców Warszawy musi również zawierać:

 • imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej dane kontaktowe
 • wykaz osób popierających wniosek zawierający następujące dane tych osób:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • numer PESEL
  • własnoręczny podpis

Sprawdź aktualnie prowadzone konsultacje i zabierz głos: http://konsultacje.um.warszawa.pl/

źródło wiedzy: https://warszawalokalnie.waw.pl/baza-wiedzy/jak-dzialac-w-miescie/konsultacje-spoleczne-skladam-wniosek/ http://konsultacje.um.warszawa.pl/wnioski-o-konsultacje-spoleczne

sponsors