DziałaMy! Wawer

Inicjatywa uchwałodawcza

Inicjatywa uchwałodawcza to narzędzie, za pomocą którego mieszkanki i mieszkańcy decydują o sprawach swojej dzielnicy i miasta. Umożliwia ona grupie osób złożenie projektu aktu prawa lokalnego, który zostanie rozpatrzony w czasie obrad rady dzielnicy lub Rady m.st. Warszawy.

Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu i jest podzielona na 18 dzielnic, dlatego tutaj można zgłaszać inicjatywy uchwałodawcze zarówno na poziomie miasta, jak i na poziomie dzielnicy.

Krok po kroku:

  1. Stwórz komitet inicjatywy razem z pięcioma posiadającymi prawo wyborcze mieszkankami i mieszkańcami twojej dzielnicy.
  2. Złóż wniosek do burmistrza dzielnicy z projektem uchwały oraz z podaną datą rozpoczęcia zbierania podpisów.
  3. Oczekuj odpowiedzi od burmistrza, w której wskaże liczbę osób z dzielnicy, które muszą poprzeć inicjatywę.
  4. Przekaż radzie dzielnicy projekt uchwały, oświadczenie o utworzeniu komitetu oraz listę poparcia.
  5. Jeśli projekt spełnia wszystkie wymagania, a lista poparcia zawiera wystarczającą liczbę podpisów, rada dzielnicy przyjmuje uchwałę lub stanowisko.

źródło wiedzy: https://warszawalokalnie.waw.pl/

sponsors