DziałaMy! Wawer

O DziałaMy! Wawer

DziałaMy! Wawer to projekt realizowany do końca 2019 przez dwie organizacje pozarządowe: Fundację Pole Dialogu oraz Fundację Konsultacje Społeczne. Do tego zadania zostaliśmy wybrani w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w 2018 przez Urząd Dzielnicy Wawer. Postawiliśmy sobie za cel stworzenie dobrego klimatu i warunków do rozwijania wawerskiej pomysłowości poprzez:

 

  • budowanie współpracy między mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami na rzecz pomysłowości w dzielnicy
  • stworzenie mechanizmu dzielenia się wiedzą na temat metod, narzędzi, ścieżek działania - także tych innowacyjnych, oddolnych, spoza ram klasycznych miejskich rozwiązań, jak budżet partycypacyjny czy inicjatywa lokalna - służących inkubowaniu, czyli dojrzewaniu, a następnie wdrażaniu pomysłów,
  • wzmacnianie kapitału społecznego, poszerzanie grona aktywistów, przyjaciół, ekspertów w dziedzinie pomysłowości w Wawrze

Wierzymy, że autentyczne zakorzenienie w takich wartościach, jak dialog, otwartość, zaufanie, kooperacja, solidność i współodpowiedzialności, a także dobrowolność oraz autonomia przyniesie oczekiwany rezultat. Co ważne, jest to działanie pilotażowe, a więc służące rozpoznaniu mocnych stron rozwiązań zastosowanych w DziałaMy! Wawer oraz kwestii wymagających doskonalenia lub zmian po to, by wypracować najlepszy przyszły model wspierania pomysłowości w Wawrze i innych stołecznych dzielnicach.

 

Zapraszamy do skorzystania z przewodnika po platformie DziałaMy! Wawer - ułatwi on poruszanie się po stronie, rejestrację, zamieszczanie pomysłów oraz wykorzystywanie wszystkich innych funkcjonalności strony.

 

Fundacja Pole Dialogu powstała w 2011 roku, aby wspierać udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu. Napęd do działania dają nam ważne społecznie cele oraz radość wynikająca ze wspólnej pracy. Wartości towarzyszące nam w codziennej pracy to sens, wiedza, pomysłowość, wrażliwość i rzetelność. Sięgamy po nie prowadząc zajęcia i szkolenia, realizując badania społeczne, wspierając dialog i animując współpracę między instytucjami i obywatelami.

 

Fundacja Konsultacje Społeczne rozpoczęłą działalność z początkiem 2017 roku. Wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, budowania porozumienia, zapobiegania lub rozwiązywania konfliktów. Wspomagamy partycypacyjne podejmowanie decyzji, w szczególności podmioty zagrożone marginalizacją lub wykluczeniem. Specjalizujemy się w moderowaniu spotkań, dyskusji, debat, mediowaniu w sporach dwu- i wielostronnych, negocjacjach oraz doradztwie na rzecz osiągania konsensusu i współpracy. Przygotowujemy, prowadzimy i podsumowujemy konsultacje społeczne.

 

Zapraszamy do kontaktu mailowego: dzialamy.wawer@poledialogu.org.pl

 

 

Działania są finansowane przez m.st. Warszawę.

 

 

sponsors